Viivain Oy rikastaa tietoa

Viivain Oy on 2018 perustettu yritys, joka rikastaa dataa korkeakoulujen tiedolla johtamisen tarpeisiin. Uudistunut tuloksiin perustuva korkeakoulujen rahoitusmalli sekä nopeasti kasvanut julkinen tietoaineisto korkeakoulujen toiminnasta on korostanut tiedolla johtamisen merkitystä. Päätöksenteon perustaminen luotettavaan, monipuoliseen ja oikealla tavalla hyödynnettyyn tietoon tuo korkeakoululle taloudellista hyötyä ja mahdollistaa toiminnan laadun kehittämisen. Viivain Oy toimii korkeakoulujen luotettavana kumppanina tämän tiedon tuottajana ja sen hyödyntämisen neuvojana.

Työkalut tiedon hyödyntämiseen

Korkeakoulujen toimintaan liittyvää dataa on suuret määrät kaikkien saatavilla esimerkiksi Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa sekä Tilastokeskuksessa. Tämän tiedon jalostaminen hyötykäyttöön vaatii kuitenkin asiantuntemusta, taitoa ja oikeita työkaluja. Viivain Oy:lla on tunnustettu asiantuntemus tiedon rikastamisesta rahoituksen ennakoinnin tarpeisiin. Tarjoamme laadukkaat ja kattavat työkalut, joilla korkeakoulu pystyy ennakoimaan tulevan rahoituksensa, tekemään itse skenaarioita sen kehittymisestä ja optimoimaan toimintaansa rahoituksen näkökulmasta kannattavimmalla mahdollisella tavalla. Talouden lisäksi myös laadun merkitys on korostumassa. Viivain Oy tarjoaa korkeakouluille jalostettua tietoa näiden valmistuvien opiskelijoiden tyytyväisyydestä. Tiedon avulla korkeakoulu tunnistaa heikkoutensa ja vahvuutensa ja tietää mistä löytyvät parhaimmat käytännöt, joista ottaa mallia.

Viivain-tuotteet

Osviitta®

Korkeakoulun rahoituksen ennakointi ja rahoitus-skenaarioiden luonti tutkinnon tasolle asti.


Syyni™

Korkeakoulun vahvuuksien ja heikkouksien systemaattinen tilastollinen läpikäynti.

Osviitta® 2021

Korkeakoulun rahoituksen ja aseman kartoitus 2021 voimaan astuvassa rahoitusmallissa.


Vihi™

Korkeakoulun / tutkinnon AVOP-palautteiden analyysi, raportointi ja asemointi.