Viivain-koulutukset (Esite)

Tiedon rooli päätöksenteossa korostuu jokaisessa työroolissa

Tuloksiin perustuva rahoitusmalli sekä käytettävissä olevan tiedon määrän voimakas kasvu mm. Vipunen-tietopalvelun myötä ovat tehneet tiedosta entistäkin arvokkaamman hyödykkeen ammattikorkeakoulukentällä. Viivain Oy tarjoaa ammattikorkeakoulun jokaiselle työroolille joustavasti räätälöityjä, korkeatasoisia ja asiantuntevia koulutuksia. Näiden avulla ammattikorkeakoulun henkilöstö rehtoreista suunnittelijoihin saavat uusia eväitä hyödyntää tietoa oman organisaationsa laadun ja toiminnan tehokkuuden edistämisessä.

Koulutukset räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaisiksi

Asiakas valitsee toivomansa koulutuksen aiheet, kohderyhmän, toteutustavan sekä laajuuden ja lähettää tästä tarjouspyynnön Viivaimelle. Näiden tietojen avulla Viivain kokoaa tarkemman koulutuspaketin ja antaa tästä asiakkaalle tarjouksen. Koulutusten hinnat lähtevät 700 €:sta ja riippuvat mm. aiheen vaatiman valmistautumisen ja materiaalin laatimisen työmäärästä sekä matkustamiseen kuluvasta ajasta.

Koulutuksen aiheita

 • Ammattikorkeakoulujen uusi rahoitusmalli

 • Uuden rahoitusmallin vaikutukset ammattikorkeakouluun

 • Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallien lähihistoria

 • Ammattikorkeakoulujen rahoitusleikkaukset

 • Ammattikorkeakoulun rahoitusstrategia

 • Vipusen ja Extra Vipusen tehokäyttö

 • Tiedolla johtaminen ammattikorkeakoulussa

 • Tiedontuotannon roolitus ammattikorkeakoulussa

 • Ammattikorkeakoulun AVOP-tulokset

 • Ammattikorkeakoulun asemointi

 • Uuden avainhenkilön tietopaketti ammattikorkeakouluista

 • Tuloksiin ja laatuun kannustava sisäinen rahoitus

 • Toiminnan tehokkuuden mittaaminen ammattikorkeakoulussa

Koulutuksen kohderyhmiä

 • Johtoryhmä tai hallitus

 • Uusi avainhenkilö: rehtori, talousjohtaja, talouspäällikkö, laatupäällikkö jne.

 • Asiantuntemuksensa laajentamista ja syventämistä toivova avainhenkilö

 • Perehdytettävä uusi tiedontuotannon tai laatutyön asiantuntija

 • Ammattikorkeakoulun päälliköt

Koulutuksen toteutustapoja

 • Henkilökohtainen yksilökoulutus

 • Fasilitoitu työpaja pienelle ryhmälle

 • Osallistava luento pienelle tai keskisuurelle ryhmälle

 • Luentomuotoinen koulutus suurelle ryhmälle

Koulutuksen laajuuksia

 • Noin 15 - 45 minuutin ytimekäs info esimerkiksi hallitukselle

 • Noin 1 - 3 tunnin laajempi kokonaisuus esimerkiksi strategiaseminaarissa

 • Yhden tai kahden päivän koulutuskokonaisuus uudelle avainhenkilölle

 • Usean päivän laaja koulutuskokonaisuus

Esimerkkejä Viivaimen tarjoamista koulutusratkaisuista

Korkeakoulun rahoitusasema -koulutus

Uusi rahoitusmalli muuttaa ammattikorkeakoulujen rahoitusasemaa monessa tapauksessa hyvin dramaattisesti. Myös mittarit muuttuvat olennaisesti, varsin amk-valmistuneiden mittarin osalta.

Korkeakoulun rahoitusasema -koulutuksessa Viivaimen edustaja esittää ammattikorkeakoulun yleisölle – joka voi olla johtoryhmä, hallitus, avainhenkilöt jne. – korkeakoulun tilanteen uudessa rahoitusmallissa. Samalla esitellään uusi rahoitusmalli ja sen toimintalogiikka. Näin kohderyhmä saa perustiedot uudesta rahoitusmallista sekä siitä, mitä se merkitsee omalle ammattikorkeakoululle. Luento ja siihen liittyvä keskustelu kestävät noin 2 x 1 tunnin yhdellä tauolla. Viivain tuottaa käydystä keskustelusta muistion ammattikorkeakoululle.

Avainhenkilön rahoitusmalliperehdytys

Uudelle ammattikorkeakouluun töihin tulevalle avainhenkilölle – esim. rehtorille, talousjohtajalle, talouspäällikölle, laatupäällikölle, controllerille, hallituksen puheenjohtajalle – räätälöity perehdytyskokonaisuus. Perehdytyksen tarkoituksena on opettaa uudelle avainhenkilölle helpossa ja selkeässä muodossa ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin perusteet. Samalla henkilölle avataan oman organisaation tilanne rahoitusmallin näkökulmasta – mittasuhteet, vahvuudet, heikkoudet jne.

Perehdytys koostuu kolmesta osasta: (1) henkilölle lähetettävästä räätälöidystä etukäteismateriaalista, (2) 2 x 1,5 tunnin kontaktiosasta, jossa välissä esim. lounastauko sekä (3) henkilölle räätälöidystä käsiteltäviin asioihin perustuvasta materiaalista, joka lähetetään kontaktiosan jälkeen. Perehdytys soveltuu erinomaisesti osaksi avainhenkilön perehdytysprosessia. Mutta se voidaan räätälöidä myös kokeneemmalle avainhenkilölle, joka toivoo saavansa lisätietoa rahoitusmallista.

Ota yhteyttä!

Jos olet kiinnostunut koulutusratkaisusta, ota yhteyttä osoitteeseen info [ät] viivain.fi, niin räätälöimme tarpeisiisi sopivan kokonaisuuden.