Keskitettyä tiedon jalostamista

Korkeakouluihin liittyvää tietoa on kaikkien saatavilla erittäin suuri määrä. Haasteena on pitkään ollut tämän tiedon jalostamisen hajanaisuus. Jokainen korkeakoulu on jalostanut tietoa omilla hyvin rajallisilla resursseillaan omiin nimenomaisiin tarpeisiinsa. Viivain Oy tuo korkeakouluille lisäarvoa jalostamalla tietoa keskitetysti ja helposti skaalattavasti kaikkien tarpeisiin. Tieto tuodaan eri lähteistä Viivain Oy:n ylläpitämään ja kehittämään tietokantaan. Siellä tietoa jalostetaan mm. siivoamalla siitä virheet ja muokkaamalla siitä vertailukelpoista. Tämän jälkeen eri lähteistä tuotu tieto yhdistetään ja ajetaan erilaisten algoritmien läpi raporteiksi, analyyseiksi ja työkaluiksi. Näistä räätälöidään lopulta kullekin asiakkaalle oma versionsa. Näin tietoa saadaan korkeakoulujen käyttöön entistä laadukkaammin, nopeammin, luotettavammin, yhdenmukaisemmin ja edullisemmin. Käyttämällä Viivain Oy:n palveluja korkeakoulujen omat asiantuntijat voivat keskittyä saadun tiedon merkityksen pohtimiseen oman organisaation näkökulmasta ja sen pohjalta tehtyjen toimenpiteiden miettimiseen ja jalkauttamiseen.

Johtava asiantuntemus tiedon hyödyntämisessä

Viivain Oy:n perustaja Jukka Jonninen toimi Metropoliassa, Suomen suurimmassa ammattikorkeakoulussa, johdon konsulttina 2010-2018. Vuonna 2013 hän kehitti ammattikorkeakoulujen rahoituksen ennakointiin ns. ennakointityökalun. Tämä työkalu ennusti luotettavasti rahoitukseen vaikuttavat tulokset algoritmilla ja johti niiden pohjalta kaavojen avulla ammattikorkeakoulun tulevien vuosien rahoitusennusteen. Pian tieto työkalusta levisi amk-kentällä ja vuodesta 2014 lähtien suurin osa ammattikorkeakouluista – vuonna 2018 peräti 22 Suomen 23 ammattikorkeakoulusta – käytti ennakointityökalua taloutensa ja toimintansa suunnittelussa. Jonninen on toiminut myös konsultin roolissa neuvoen eri ammattikorkeakouluja rahoitusmalliin liittyvissä kysymyksissä ja tietotarpeissa. Metropoliassa Viivaimen perustaja on tehnyt myös mm. opiskelijapalautteisiin sekä erilaisiin tehokkuuteen ja laatuun liittyviä analysointi- ja raportointitehtäviä.

Keskittyminen ammattikorkeakouluihin

Pienenä konsulttiyrityksenä Viivain Oy keskittyy ensin parhaiten tuntemaansa koulutussektoriin, eli ammattikorkeakouluihin. Ensin kehitettävien Viivain™ -tuotteiden listalla on Osviitta® 2021, analyysipaketti, joka antaa ammattikorkeakoululle räätälöityä tietoa vuonna 2021 voimaan astuvan rahoitusmalli vaikutuksista. Osviitta®-tietopaketti on lanseerattu kesällä 2019. Syksyllä 2019 määrä valmistua myös Vihi™, analyysi opiskelijapalautteen hyödyntämiseksi ammattikorkeakoulujen ja tutkintojen tasolla. Syksyllä 2019 valmistuu Syyni™, laaja ja kattava raportti ammattikorkeakoulun toiminnasta suhteessa kilpailijoihin ja edeltäviin vuosiin.

Koulutusta ja konsultointia

Työkalujen lisäksi Viivain Oy tarjoaa koulutusta ja konsultointia. Heti alusta lähtien asiakkaille on tarjolla Asiantuntijan Pikatuki -konsultointipaketti. Tämän sopimuksen ideana on tarjota asiakkaille helppo ja joustava tapa tehdä pieniä ja nopeita toimeksiantoja mm. tilastoihin ja rahoitukseen liittyen. Vuoden 2019 alusta lähtien Viivain Oy tarjoaa korkeakoulujen rahoitukseen liittyvää koulutusta mm. korkeakoulujen avainhenkilöille, hallituksille ja johtoryhmille. Koulutuksella asiakas saa edullisesti hyvät tiedot ja taidot toimintaansa perinpohjaisella tavalla vaikuttavasta rahoitusmallista ja siihen tehdyistä uudistuksista.