Viivain™ -tuotteet

Osviitta™ -tietopalvelu (esite)

Kokonaisvaltainen palvelukokonaisuus rahoituksesta ja asemoinnista
Viivain Oy tarjoaa ammattikorkeakouluille laajaa ja kattavaa Osviitta™-tietopalvelua. Tämä kokonaisvaltainen palvelukokonaisuus kattaa paitsi ammattikorkeakoulun tulosten ja rahoituksen ennakoinnin, myös mm. sen toiminnan analysoinnin ja asemoinnin sekä korkealuokkaiset asiakkaalle räätälöidyt analyysiraportit puolivuosi- ja vuosikatsausten muodossa. Osviitta™-tietopalvelu antaa ammattikorkeakoululle edulliseen hintaan runsaan työkalupakin tiedolla johtamisen, talouden suunnittelun, laadunhallinnan sekä toiminnan kehittämisen tueksi. Se antaa runsaasti lähdeaineistoa myös ammattikorkeakoulujen omilla asiantuntijoille näiden tekemien syventävien jatkoanalyysien ja toimenpide-ehdotusten pohjaksi. Osviitan™ aineisto on räätälöitävissä asiakkaan tarpeita vastaavaksi ja asiakkaiden toiveita kuunnellaan herkällä korvalla tietopalvelun kehitysaskeleita suunniteltaessa. Osviitta™-tietopalvelun asiakkaalla on siis käytössään Viivain Oy:n koko asiantuntemus edulliseen hintaan.

Osviitta™ 2021 -tietopaketti (esite)

Kattava selvitys uudesta rahoitusmallista ja amk:n asemasta 2021 alkaen
Toukokuun 2019 alkuun mennessä jo 20 ammattikorkeakoulua on hankkinut Viivaimen Osviitta™ -tietopaketin. Tämä koostuu kolmesta osasta, (1) simulaatiotyökalusta, jolla amk näkee 2021 rahoituksensa tutkinnon tarkkuudella ja pystyy tekemään siihen liittyviä simulaatioita, (2) kattavasta analyysiosiosta, missä uusi rahoitusmalli ja sen toiminnallisuudet avataan selkeästi ja ymmärrettävästi ja sen vaikutukset amkiin selvitetään sekä annetaan rahanarvoisia neuvoja sopeutumiseen sekä (3) pääsystä kattavaan ja korkeatasoiseen Viivain Oy:n vuonna 2019 tuottamaan amk-analyysiin.

Syyni™ -organisaatioanalyysi (Esite)

Syväluotaus ammattikorkeakouluun tilastojen kautta
Syyni™ tarjoaa ammattikorkeakouluille laajan ja monipuolisen analysointipatteriston tätä koskevista tilastotiedoista. Tarkoituksena on käydä järjestelmällisesti läpi mahdollisimman paljon potentiaalisesti merkittävää tietoa tavoitteena löytää mielenkiintoisia, uusia ja mahdollisesti hyvinkin käyttökelpoisia havaintoja ammattikorkeakouluun liittyen. Syväluotauksessa käytetään hyväksi Viivain Oy:n laajaa tietokantaa ja sen mahdollistamaa tietojen yhdistämistä ja segmentointia. Ammattikorkeakoulua koskevia tilastoja käydään läpi sadoissa eri ilmiöissä, mitkä on ryhmitelty suurempiin tarkastelukokonaisuuksiin. Viivain Oy tekee syväluotauksesta laajan raportin ja poimii sieltä pitkän asiantuntemuksensa perusteella huomionarvoisia löydöksiä.

Vihi™ -tutkintoanalyysi (esite)

Kattava laadun ja benchmarkkauksen apuväline tutkinnoille
Viivain Oy:n keräämä tietokanta avaa mahdollisuuksia aivan uudenlaiseen tutkintoja koskevaan analyysiin ja vertailuun. Suurimmassa osassa tutkintoja koulutusta järjestetään useassa ammattikorkeakoulussa, joidenkin tutkintojen kohdalla lähes kaikissa. Eri ammattikorkeakouluilla korostuvat vahvuudet toiminnan eri osa-alueilla. Hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja levittäminen hyödyttää kaikkia parantaen koulutuksen laatua ja tarjoten työelämälle entistäkin valmiimpia työntekijöitä. Vihi™-tutkintoanalyysi koostaa monipuolisen ja kattavan tietopaketin, joka asemoi tutkinnon suhteessa menneisiin vuosiin, oman ammattikorkeakoulun muihin tutkintoihin sekä muiden ammattikorkeakoulujen vastaaviin tutkintoihin. Se antaa tutkinnolle selkeän kuvan omista vahvuuksista ja haasteista sekä apuvälineitä laadun kehittämiseen.

Asiantuntijan pikatuki -palvelu (esite)

Asiantunteva työresurssi aina käytettävissä kun tarvitaan
Viivain Oy tarjoaa ammattikorkeakouluille asiantuntijan pikatuki -palvelua, jossa asiakas voi kiinteään tuntihintaan ja selkeillä pelisäännöillä teettää Viivaimen asiantuntijalla mitä tahansa työtehtäviä milloin vain. Näin asiakas saa työreservin esimerkiksi tilanteisiin, joissa oma asiantuntija on sairastunut tai joissa tehtävä vaatii asiantuntemusta, jota omassa organisaatiossa ei vielä ole. Asiantuntijan pikatuki -palvelu on myös hyvä tapa tasata oman organisaation asiantuntijoiden töiden ruuhkahuippuja ostamalla osa tehtävistä ulkopuolelta. Näin se tukee myös työssä jaksamista ja työhyvinvointia joustavalla tavalla.

Viivain-koulutukset (esite)

Tiedon rooli päätöksenteossa korostuu jokaisessa työroolissa
Tuloksiin perustuva rahoitusmalli sekä käytettävissä olevan tiedon määrän voimakas kasvu mm. Vipunen-tietopalvelun myötä ovat tehneet tiedosta entistäkin arvokkaamman hyödykkeen ammattikorkeakoulukentällä. Viivain Oy tarjoaa ammattikorkeakoulun jokaiselle työroolille joustavasti räätälöityjä, korkeatasoisia ja asiantuntevia koulutuksia. Näiden avulla ammattikorkeakoulun henkilöstö rehtoreista suunnittelijoihin saavat uusia eväitä hyödyntää tietoa oman organisaationsa laadun ja toiminnan tehokkuuden edistämisessä.


Tekninen tuki

Viivain Oy:n tuotteille saa sopimusehtojen puitteissa teknistä tukea ja käyttöapua:

sähköposti: tuki@viivain.fi

puhelin: 040 356 3753

Tukea on saatavilla myös Skypen välityksellä. Tekninen tuki pyrkii reagoimaan asiakkaiden tukipyyntöihin mahdollisimman nopeasti joko selvittäen ratkaisun heti tai antaen tiedoksi tavoiteaikataulun tukipyynnön selvittämiselle. Tukipyyntöjä otetaan vastaan vuorokauden ympäri jokaisena päivänä vuodesta, mutta nopeimmin niihin saa vastauksen arkisin klo 9 - 17 välisenä aikana. Lokakuuhun 2019 mennessä Viivaimelle tulleisiin tukipyyntöihin 67 % on reagoitu tunnin sisällä saapumisesta ja 93 % kolmen tunnin sisällä. Tukipyynnöistä 57 % on onnistuttu ratkaisemaan tunnin kuluessa niiden saapumisesta ja 83 % kolmen tunnin kuluessa.


Viivain™ -tuotteiden hinnoittelu, aikataulu ja kohderyhmät

Viivain- tuotteet ja palvelut 6.5.2019
Tuote / Palvelu Hinta (alv 0%) Saatavissa Toimitusaika Sektori
Osviitta™ -tietopalvelu 5 000 € / vuosi 6/2019 Jatkuva AMK
Osviitta™ 2021 -tietopaketti 3 500 € 12/2018 Viikko AMK
Syyni™ -organisaatioanalyysi Kysy tarjous! 2/2020 Neljä viikkoa AMK
Vihi™ -tutkintoanalyysi Kysy tarjous! 10/2019 Viikko AMK
Asiantuntijan pikatuki -palvelu 120 € / h Heti Alkaen tunnista AMK
Viivain-koulutukset alk. 700 € Heti Alkaen viikko AMK