Vihi™ -tutkintoanalyysi (Esite)

Tulossa syksyllä 2019

Kattava laadun ja benchmarkkauksen apuväline tutkinnoille

Viivain Oy:n keräämä tietokanta avaa mahdollisuuksia aivan uudenlaiseen tutkintoja koskevaan analyysiin ja vertailuun. Suurimmassa osassa tutkintoja koulutusta järjestetään useassa ammattikorkeakoulussa, joidenkin tutkintojen kohdalla lähes kaikissa. Eri ammattikorkeakouluilla korostuvat vahvuudet toiminnan eri osa-alueilla. Hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja levittäminen hyödyttää kaikkia parantaen koulutuksen laatua ja tarjoten työelämälle entistäkin valmiimpia työntekijöitä. Vihi™-tutkintoanalyysi koostaa monipuolisen ja kattavan tietopaketin, joka asemoi tutkinnon suhteessa menneisiin vuosiin, oman ammattikorkeakoulun muihin tutkintoihin sekä muiden ammattikorkeakoulujen vastaaviin tutkintoihin. Se antaa tutkinnolle selkeän kuvan omista vahvuuksista ja haasteista sekä apuvälineitä laadun kehittämiseen.

Analyysissa käytetään luovasti uusia tietolähteitä

Vipusessa ja muissa julkisissa lähteissä on koko ajan enemmän ammattikorkeakoulujen toiminnassa hyödynnettävää tietoa. Tämä on avannut mahdollisuuksia myös tutkintokohtaisten analyysien tekemiseen. Vihi™-tutkintoanalyysi hyödyntää mm. AVOP-opiskelijapalautteen, hakutilastojen, työllistymistilastojen sekä valmistumiseen ja opintojen edistymiseen liittyviä tietoja. Näistä saatavaa tietoa on kerätty Viivain Oy:n ylläpitämään tietokantaan muodossa, jossa niistä tehtävä raportointi onnistuu eri tietoja luovasti yhdistellen. Tämä uusien tietolähteiden luova käyttö mahdollistaa aivan uudenlaisten tutkintokohtaisten analyysien tuottamisen.

Vihi™-tutkintoanalyysin raportti esittää olennaisen selkeästi

Vihin™ raportointi toteutetaan PowerPoint-pohjaisella analyysilla, joka on jaettu teemoittain. Analyysi esittää selkeästi ja ymmärrettävästi päälöydöksensä ja porautuu tästä niihin liittyviin yksityiskohtiin. Kaikki tulokset pyritään esittämään mahdollisimman konkreettisesti ja havainnollisesti. Näin ollen analyysissa käytetään paljon karttojen, kuvaajien ja symbolien kaltaisia visuaalisia apuvälineitä. Vihi™-tutkintoanalyysi on sellaisenaan esitettävissä ja käsiteltävissä esimerkiksi tutkinnon opettajien tai tutkintovastaavien kokouksessa tai palaverissa. Rohkeimmat voivat käydä sitä läpi myös opiskelijoiden kanssa. Viivain Oy tarjoaa edulliseen lisähintaan myös raportin esittelyn.

Vihi™-analyysia tarjotaan jatkossa myös muille asiakasryhmille

Ammattikorkeakoulujen tutkintojen tarpeisiin laadittu Vihi™-tutkintoanalyysi pyritään saamaan markkinoille syksyllä 2019. Tämän jälkeen Viivain Oy aloittaa Vihi™-analyysin rakentamisen myös muille asiakasryhmille. Yhden tutkinnon koko Suomen yhtä tutkintoa koskeva analyysi on suunnattu ennen kaikkea työmarkkinajärjestöille ja yrityksille, yhden maakunnan ja kunnan ammattikorkeakoulujen toimintaa ja tuloksia koskeva analyysi näiden kuntien hallinnolle ja eturyhmille. Myös muita asiakasryhmiä pyritään tunnistamaan ja valmistamaan Vihistä™ näiden tiedonintressiä palveleva analyysikokonaisuus.

Tietopohja:

  • Viivaimen useasta eri lähteestä keräämä korkeakoulu-tietokanta.

  • Viivaimen kehittämä tutkintotasoinen ennakointialgoritmi.

  • Uusimmat vahvistetut toteumatiedot rahoitusmittareista.

Saatavilla:

Ennakoitu saatavuus lokakuu 2019.

Hinta:

Kysy tarjous

Toimitusaika:

Noin viikko