Syyni™ -organisaatioanalyysi (Esite)

Tulossa keväällä 2020

Syväluotaus ammattikorkeakouluun tilastojen kautta

Syyni™ tarjoaa ammattikorkeakouluille laajan ja monipuolisen analysointipatteriston tätä koskevista tilastotiedoista. Tarkoituksena on käydä järjestelmällisesti läpi mahdollisimman paljon potentiaalisesti merkittävää tietoa tavoitteena löytää mielenkiintoisia, uusia ja mahdollisesti hyvinkin käyttökelpoisia havaintoja ammattikorkeakouluun liittyen. Syväluotauksessa käytetään hyväksi Viivain Oy:n laajaa tietokantaa ja sen mahdollistamaa tietojen yhdistämistä ja segmentointia. Ammattikorkeakoulua koskevia tilastoja käydään läpi sadoissa eri ilmiöissä, mitkä on ryhmitelty suurempiin tarkastelukokonaisuuksiin. Viivain Oy tekee syväluotauksesta laajan raportin ja poimii sieltä pitkän asiantuntemuksensa perusteella huomionarvoisia löydöksiä.

Arvokkaan tietoaineiston määrä on kasvanut voimakkaasti

Julkiset tietokannat – varsinkin Vipunen – on viime vuosina laajentunut niin merkittävästi, että pelkkä omaan ammattikorkeakouluun liittyvän tiedon jalostaminen hyötykäyttöön on erittäin laaja urakka. Käytännössä tietoa ja sen yhdistämis- ja analysointimahdollisuuksia on loputtomasti. Haasteeksi nousee a) tiedon analysoinnin vaatima työmäärä, b) tiedon analysoinnin vaatima tekninen osaaminen ja c) tiedon tulkinnan vaatima asiantuntemus. Viivaimelta löytyvä asiantuntemus on hyödyksi heti prosessin alussa päätettäessä, mitä tietokannoista haetaan ja miten sitä analysoidaan. Prosessin lopuksi tällä asiantuntemuksella pystytään nostamaan löydöksistä asiakkaalle tärkeimmät. Tekninen osaaminen ja Viivaimen tietokanta ovat suureksi hyödyksi itse tiedon jalostusvaiheessa.

Organisaation itsetuntemus vahvistaa tuloksentekokykyä

Syyni™ tarjoaa ammattikorkeakoululle peilin, josta tämä näkee erittäin yksityiskohtaisen ja kattavan kuvan itsestään. Mahdollisimman suuri osa analyysin tarjoamasta tiedosta asetetaan kontekstiin, eli verrataan analysoitavaa muihin ammattikorkeakouluihin. Näin asiakas saa monipuolisen kuvan omista vahvuuksistaan, heikkouksistaan ja erityispiirteistään. Näin ammattikorkeakoulun itsetuntemus tarkentuu ja mahdollisesti jopa identiteetti vahvistuu. Itsetuntemuksen parantuessa ammattikorkeakoulu kykenee keskittymään paremmin osa-alueisiin, jotka ovat itselle haastavia. Samalla se pystyy ohjaamaan laadunhallinnan resursseja entistä vaikuttavammin. Syyni™ paljastaa jokaiselle ammattikorkeakoululle myös monia – sekä positiivisesti että negatiivisesti – yllättäviä seikkoja itsestään.

Tietopohja:

  • Viivaimen useasta eri lähteestä keräämä korkeakoulu-tietokanta.

  • Viivaimen kehittämä tutkintotasoinen ennakointialgoritmi.

  • Uusimmat vahvistetut toteumatiedot rahoitusmittareista.

Saatavilla:

Ennakoitu saatavuus helmikuu 2020.

Hinta:

Kysy tarjous

Toimitusaika:

Noin neljä viikkoa